Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Základy společenských věd

Všeobecný přehled, kritické myšlení, pohled na věci z různých úhlů pohledu. To a ještě mnohem více nabídnou předměty spadající do skupiny Společenských věd. Seznámíš se se základy sociologie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, filozofie, etiky a náboženství. V rámci Dnů bezpráví či exkurze do Osvětimi se setkáš s reálnými lidmi, kteří byli ve svém životě výrazně ovlivněni životem ve 20. století. Více o lidských právech se dozvíš v rámci festivalu Jeden svět. Své vědomosti a všeobecný přehled můžeš také uplatnit v různých soutěžích, např. Bible a my.

Je součástí výuky v 1. a 4. ročníku a patří mezi povinné předměty.

Filozofie

Volitelný společenskovědní předmět zařazený do 4. ročníku. Je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco víc o základních filozofických pojmech, otázkách, které řeší filozofie a filozofická etika. Přidáme něco z dějin filozofie, etiky. Budeme diskutovat o praktických filozofických a etických otázkách, či globálních problémech.