Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Struktura absolutoria: 

  • Zkouška z odborných předmětů
  • Zkouška z anglického jazyka
  • Obhajoba absolventské práce

Vzdělávací programy


Absolventské práce