Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Vedení školy a správní zaměstnanci

Jméno
Funkce
Telefon, Mobil

Vítková Jana, Mgr.

ředitelka školy

Císař Martin, Mgr.

zástupce ŘŠ pro teoretické vzdělávání a SŠ

Dittrichová Andrea, Mgr.

zástupce statutárního orgánu, vedoucí učitelka praktického vyučování a VOŠ, výchovný poradce

Buchalová Jaroslava, Mgr.

metodička prevence

Chudobová Jaroslava, PhDr.

školní psycholožka

Millerová Věra, PaedDr.

koordinátorka kvalifikačního studia pedagogiky

Gejdoš Jindřich, Mgr.

pověřenec OOU (GDPR)

Kotková Jana, Ing.

tajemnice, personalistka, sekretariát

Velísková Dagmar, Mgr.

projektová pracovnice IKAP

Luděk Helis

školník

Masná Eva

účetní

Kouřil Jiří, Ing.

správce sítě

Hudcová Lenka

knihovnice