Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přijímací řízení


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury a školní přijímací zkouška (nikoliv talentová zkouška), kterou se ověřují předpoklady uchazečů z jazykových, hudebních a hudebně pohybových dovedností. 


Školní přijímací zkouška proběhne v termínu: 11. 4., 16. 4., 17. 4. 2024. Uchazečům bude zaslána pozvánka ke konání zkoušky na jeden z těchto termínů. 

Pozvánku obdrží uchazeči, kteří podali elektronickou přihlášku, do konce března přes systém Dipsy, ostatní uchazeči emailem (poštou). Školní přijímací zkouška je povinná pro všechny uchazeče, kteří podali přihlášku do 1.kola přijímacího řízení na SŠ do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bez vazby na preference přihlášek.


Obsah a průběh školní přijímací zkoušky naleznete ve formě videoukázek zde:

  • ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů uchazečepraktická zkouška:
    • obsah přijímací zkoušky: pěvecká nápodoba tónu, nápodoba předvedeného rytmického modelu, zpěv připravené lidové písně dle výběru uchazeče, zpěv písně Já do lesa nepojedu s transpozicemi do různých tónin, pohybové ztvárnění písně s tanečními kroky (nápodoba pohybu dle videoukázky zveřejněné na webových stránkách školy)
  • ověřování jazykových předpokladů uchazečepraktická zkouška:
    • obsah přijímací zkoušky: čtení po přípravě (autorská pohádka) a improvizovaný rozhovor (např:  záliby uchazeče, motivace ke studiu zvoleného oboru, apod.)

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce, včetně ilustračních testů z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete na webových stránkách Cermatu.Informační web

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024

Uvedené informace se týkají novely školského zákona.

Tréninkové testy pro uchazeče:


Připravili jsme pro vás speciální přijímačkové webové stránky, na nichž naleznete jak informace ke studiu, virtuální prohlídku školy, tak videoukázky požadavků ke školní přijímací zkoušce. Věříme, že tento pestrý informační panel přispěje k větší informovanosti o nabízeném středoškolském oboru a pomůže Vám při rozhodování o dalším studijním a profesním směřování.


KRITÉRIA A DALŠÍ DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Uchazeči budou přijímáni ke studiu v souladu se zveřejněnými závaznými kritérií přijímacího řízení pro daný školní rok.


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

  • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ 2024/2025

  • PŘÍPRAVNÝ KURZ k dovednostem z hudební a hudebně pohybové výchovy a jazykového projevu (informace ZDE).

Nový algoritmus přijímacích zkoušek