Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Škola získala akreditaci MŠMT k realizaci následujících kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – DVPP

Vzdělávací program

akreditace MŠMT

Tělesná výchova

Psychomotorika pro děti (do 16. 12. 2022)

č.j. MSMT-34061/2019-2-1161  

Výtvarná výchova

Tvůrčí ICT pro výtvarné činnosti a propagaci (do 15. 9. 2023)

č.j. MSMT- 32001/2020-2-861 

ICT

Online aplikace využitelné v pedagogické praxi (8h) (do 5. 1. 2025)

č.j. MSMT- 28242/2021-4-957 

Jiné

Vzdělávací program pro práci s dětmi méně než tříletými v mateřských školách (30h) (do 12. 2. 2023)

č.j. MSMT-957/2020-2-181

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence (60h) (do 12. 2. 2023)

č.j. MSMT-957/2020-2-181

Rozhodnutí o akreditaci kurzů:

Garantka a koordinátorka DVPP:

Mgr. Ilona Helisová 
Email: i.helisova@ped-km.cz
Telefon: 571 428 736


Informace pro zájemce o studium, přihlašování

Aktuálně nejsou k dispozici žádné kurzy