Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování nemáme vlastní, ale zprostředkováváme u jiných školských zařízení.

Ubytování je zajištěno pro žáky/žákyně střední školy i studenty vyššího odborného studia  v domovech mládeže v Kroměříži, především v Domově mládeže Na Lindovce 


Úplata za ubytování a stravování

Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši:

  • třílůžkový pokoj: 1.450 Kč / měsíc
  • dvoulůžkový pokoj: 1.600 Kč / měsíc

Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.

Stravování:


ceník stravy od 1. 9. 2022


s dotací

bez dotace

Snídaně

30 Kč

51 Kč

Oběd

41 Kč

73 Kč

Večeře

34 Kč

61 Kč

Celkem

105 Kč

185 Kč


Kontakt

Hlavní služba domova mládeže
573 504 622
731 627 441

Marcela Medková
vedoucí vychovatelka
marcela.medkova@hskm.cz