Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Dívčí pěvecký sbor

Nepovinný předmět v rozsahu 4 hodiny týdně je určen pro žáky čtyř sborových tříd „A“, kteří již u výběrového řízení během školních přijímacích zkoušek projeví zájem i vynikající hlasové a pěvecké dovednosti.

Dlouholetá úspěšná činnost Dívčího pěveckého sboru započala v roce 1966, u jeho zrodu stál profesor Vlastimil Válek. Od roku 1983 pak téměř 30 let sbor pracoval pod vynikajícím uměleckým vedením sbormistra Jana Štěpánka. V září 2013 převzal pěvecký sbor Jiří Jablunka, který vede sbor dodnes.

Pěveckou základnu tvoří asi 90 dívek, žákyň školy, ve věku 15 až 19 let. Součástí přípravy jsou pravidelné zkoušky dvakrát týdně a další soustředění. Repertoár sboru se rozšířil na celou oblast vokální hudby a postupně si jím získal nejvyšší ocenění v celostátních a mezinárodních soutěžích. Muzikálnost a vynikající hlasovou kulturu obdivovali posluchači téměř ve všech státech Evropy a v roce 2006 i v daleké Číně na 4. světové olympiádě pěveckých sborů. Vzhledem ke své dlouholeté činnosti se sbor stal významným reprezentantem hudebního života v Kroměříži.