Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Jednotlivé zkoušky

(odpovídají maturitním zkouškám)

V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy, konat za podmínek stanovených v § 113 odstavcích 2 až 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ve střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané škole.

Cílová skupina:

  • zájemci o získání odborné kvalifikace učitel mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících, pokud jsou absolventi střední školy v oboru vzdělání zaměřeném na vychovatelství (MŠMT posuzuje dříve uskutečňované obory vzdělání Výchovná a humanitární činnost a Vychovatelství pro ústavy sociální péče jako obory vzdělání, které jsou také zaměřeny na vychovatelství)
  • zájemci o získání odborné kvalifikace vychovatele dle zákona č. 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících, pokud jsou absolventi střední školy v oboru vzdělání zaměřeném na předškolní pedagogiku (přípravu učitelů MŠ)

Způsob získání kvalifikace:

  • vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku.
  • vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu pedagogika zaměřeného na vychovatelství.

Termín přihlášení k jednotlivé zkoušce:

a) do 1. prosince pro jarní zkušební období
b) do 25. června pro podzimní zkušební období
Rozhodující je datum doručení přihlášky včetně povinných příloh do školy.

Přihláška:

  • v přihlášce prosím uvádějte v názvu předmětu Pedagogika se zaměřením na předškolní vzdělávání nebo Pedagogika se zaměřením na vychovatelství.

Povinné přílohy:

  • úředně ověřená kopie dokladu o získaném vzdělání (maturitní vysvědčení)
  • čestné prohlášení

Způsob doručení přihlášek:

  • poštou nebo osobně: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

K vykonání jednotlivé zkoušky doporučujeme absolvování Přípravného kurzu k jednotlivé zkoušce.


Garantka a koordinátorka jednotlivé zkoušky:

PaedDr. Věra Millerová 
Email: v.millerova@ped-km.cz
Telefon: +420 604 750 605

Jednotlivá zkouška - jaro 2024


Informace pro zájemce o studium, přihlašování