Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Škola získala akreditaci MŠMT k realizaci následujících kurzů ke splnění kvalifikačních předpokladů:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Vzdělávací program (akreditace do 30. 3. 2024)

akreditace MŠMT

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele (95h)

MSMT-758/2021-4-167

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost (125h)

MSMT-758/2021-4-167

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost (40h)

MSMT-758/2021-4-167

Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga (95)

MSMT-758/2021-4-167

Studium pro asistenty pedagoga (120h)

MSMT-758/2021-4-167

Doplňující didaktické studium anglického jazyka (60h)

MSMT-758/2021-4-167

Doplňující didaktické studium německého jazyka (60h)

MSMT-758/2021-4-167

Garantka a koordinátorka kurzů ke splnění kvalifikačních předpokladů:

PaedDr. Věra Millerová 
Email: v.millerova@ped-km.cz
Telefon: +420 604 750 605


Informace pro zájemce o studium, přihlašování

Uzávěrka přihlášek:
15.12.2022
Termín kurzu:
01.01.2023 - 01.06.2023
Číslo akreditace:
MSMT- 758/2021-4-167
Uzávěrka přihlášek:
15.12.2022
Termín kurzu:
01.01.2023 - 01.06.2023
Číslo akreditace:
MSMT- 758/2021-4-167
Uzávěrka přihlášek:
15.12.2022
Termín kurzu:
01.01.2023 - 01.06.2023
Číslo akreditace:
MSMT- 257/2018-1-181
Uzávěrka přihlášek:
30.06.2024
Termín kurzu:
01.09.2024 - 30.06.2025
Číslo akreditace:
MSMT- 758/2021-4-167
Uzávěrka přihlášek:
30.06.2024
Termín kurzu:
01.09.2024 - 30.06.2025
Číslo akreditace:
MSMT- 758/2021-4-167
Uzávěrka přihlášek:
30.06.2024
Termín kurzu:
01.09.2024 - 30.06.2025
Číslo akreditace:
MSMT- 758/2021-4-167