Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Školská rada

Školská rada VOŠPS a SPgŠ Kroměříž má celkem 6 členů. Funkční období členů školské rady je tři roky. Nové funkční období počalo 12. 7. 2021, první jednání nové školské rady svolala ředitelka školy na 26. 8. 2021.

Členové školské rady

  • Mgr. Roman Hoza – za zřizovatele, krajský zastupitel, starosta města
  • Vratislav Krejčíř – za zřizovatele, místostarosta města Kroměříž
  • Mgr. Romana Dluhošová, za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Monika Parobková, za pedagogické pracovníky
  • Monika Hýžová – za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Johanka Blowersová, za zletilé žáky SPgŠ a studenty VOŠ

Předsedkyní školské rady byla zvolena

  • Mgr. Monika Parobková


Kontakt pro přímé oslovení školské rady VOŠPS a SPgŠ Kroměříž:

s.rada@ped-km.cz