Aktuality Elektronická Žákovská

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 17. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 17. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 15. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 15. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) ke 14. 5. 2019

Rozhodnutím ředitelky školy byli dne 14. 5. 2019 přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly):
pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019_odvolání

Pozvánka na informační schůzku rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Pozvánka na třídní schůzky budoucích prvních ročníků, které se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019 v aule školy v 17.00 hodin.

Olympiáda v českém jazyce

Dne 10. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ

Jarní koncert sboru

pondělí 8. dubna 2019, 18 hodin, aula školy

Termín konání jednotlivé zkoušky

Konkrétní termín konání jednotlivé zkoušky pro jarní zkušební období 2019

Hudební festival středních pedagogických škol v Kroměříži – zpráva

Tisková zpráva z festivalu