Smysluplná cesta k pedagogické profesi

“Nejvíc se mi líbí, že se už od prvního ročníku dostaneme přímo do praxe.”

Aktuality

Kalendář akcí

<html-blob><u></u><u></u><u></u>Třídy - 2.SP, 3.PP, 3.SP,&nbsp;Termín: 2. - 30. 9. 2022<br><u></u><u></u><u></u></html-blob>

Nejsou k dispozici žádné podrobnosti.

Nejsou k dispozici žádné podrobnosti.

1.-4. vyučovací hodina: 1.B, 2.B, 4.B, 2.PP / 6.-9. vyučovací hodina: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Naše škola je jedinečná

Objevujeme

Schopnosti a nadání. Nové přístupy k učení. Život v prožitcích tady a teď.

Tvoříme

Nezapomenutelné okamžiky. Dlouhodobá přátelství a společnou cestu studiem. Zásobníky :)

Inspirujeme

Sebe navzájem i všechny lidi kolem nás. Hrou i poznáním. Když se učíme, abychom dokázali učit.

Ukazujeme směr

K dosažení úspěchu v praxi i k dalšímu vzdělávání. Vstříc radosti z pedagogické profese.