Aktuality Elektronická Žákovská

Výzva 1592

BUĎME HRAVÍ A SDÍLEJME I LETNÍ ZÁŽITKY - O TO PRÁVĚ JDE!

Přijímací řízení SŠ – vzor zpětvzetí odvolání

V případě, že zákonný zástupce chce vzít zpět zaslané odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí syna/dcery, může použít vzor v příloze a zaslat poštou nebo emailem (sken, fotografie s PODPISEM) na adresu j.vitkova@ped-km.cz

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 5., 4. 5. 2021

po doplnění uchazečů konající přijímací zkoušky v náhradním termínu 2. 6. a 3. 6. 2021 a po autoremeduře 21. 6. 2021

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 5., 4. 5. 2021

po doplnění uchazečů konající přijímací zkoušky v náhradním termínu 2. 6. a 3. 6. 2021 a po autoremeduře 14. 6. 2021

Hudební distanc na „Pajdě“ – jde to, ale déle už ne!

Další ohlédnutí za distanční výukou

Přijímací řízení pro studijní obor SŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura)

Uchazeči přijati na uvolněná místa (autoremedura) k 3. 6. 2021

Animág 2021 – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže