Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Absolventi

I po absolvování studia jste stále naši! Právě z tohoto důvodu: abychom o sobě věděli, abychom si mohli předávat zajímavé informace, vznikla tato jednoduchá aplikace. Věříme, že nejen absolventi z let nedávných, ale také pedagogové studující na pedagogické škole Kroměříž před desítkami let se do této snahy - BÝT V KONTAKTU A VĚDĚT O SOBĚ VÍCE – rádi zapojí. Aplikace byla vytvořena přímo pro nás a spravujeme ji autenticky právě my. 

Děkujeme, že jste s námi.