Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přijímací řízení

NA JAKÉ STUDIJNÍ OBORY SE U NÁS MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika, pouze DENNÍ FORMA STUDIA

  • Uplatnění: učitel v mateřské škole, vychovatel ve školní družině a na domovech mládeže, pedagog volného času, asistent pedagoga
  • BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

75-32-N/06 Sociální pedagogika, pouze DENNÍ FORMA STUDIA

  • Uplatnění: sociální pracovník, vychovatel ve školní družině a na domovech mládeže, pedagog volného času, asistent pedagoga
  • BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

Připravili jsme pro vás speciální přijímačkové webové stránky, na nichž naleznete jak videopředstavení jednotlivých vzdělávacích programů a informace ke studiu, tak virtuální prohlídku školy. Věříme, že tento pestrý informační panel přispěje k větší informovanosti o nabízených oborech VOŠ a pomůže Vám při rozhodování o dalším studijním a profesním směřování.


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro rok 2024/2025:PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:

Termín podání přihlášek ke studiu do 1. ročníku VOŠ, denní forma vzdělávání: do 31.května

Přihlášku je možno odevzdat osobně na sekretariátu školy nebo zaslat poštou či jiným přepravcem na adresu školy nejpozději do 31. května (včetně).


Doklady, které jsou součástí přijímacího řízení:

  • přihláška, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Na přihlášce musí být uvedena tato formulace: způsobilý/á ke studiu oboru…
  • přihláška, jejíž součástí je ověření prospěchu žáka z předposledního a posledního ročníku střední školy (buď formou ověření známek příslušnou střední školou, nebo doložením ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy)
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení (lze získat na CZECHPOINT). V případě osobního odevzdání přihlášky u nás ve škole je možné ověření provést na místě (administrativní pracovnice si okopíruje maturitní vysvědčení a provede ověření)

Pokud ke dni podání přihlášky nemáte ještě maturitní vysvědčení (např. z administrativních důvodu maturit v jarním období), je možno dodat tento povinný dokument obratem po jeho vydání školou, nejpozději do konce června.

Přihlášky je možno podat do obou oborů studia, vždy však na samostatném formuláři (přihlášce) a s lékařským potvrzením zdravotní způsobilosti (pro konkrétní obor studia). V takovém případě prosíme uchazeče o sdělení preference oboru pro případ, že by byl přijat na oba obory.


CHCETE SE OSOBNĚ NA COKOLIV K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA VOŠ ZEPTAT?

Jsme tu pro Vás a poradíme S VOLBOU OBORU, uplatněním absolventů, představíme vám studium i učební plán, průběh praxe apod. – neváhejte nás kontaktovat A VAŠE DOTAZY RÁDI ODPOVÍME.

Přímý kontakt:

Ing. Jana Kotková
Tel. 571 428 731
Mobil: 603 811 060
j.kotkova@ped-km.cz


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS: