Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Pedagogický sbor

Jméno
Funkce
Telefon, Mobil

Adamíková Klára, Mgr.

Běťáková Dita, Mgr.

vedoucí stud. skupiny 2.SP

Brázdilová Radka, Mgr.

vedoucí stud. skupiny 1.PP

Buchalová Jaroslava, Mgr.

Číšecký Martin, Mgr.

Dluhošová Romana, Mgr.

třídní učitelka 1.A

Gejdoš Jindřich, Mgr.

Helisová Ilona, Mgr.

třídní učitelka 3.B

Jablunka Jiří, Mgr.

sbormistr

Karbanová Jitka, MgA.

třídní učitelka 4.B

Kolaříková Pavlína, Mgr.

vedoucí stud. skupiny 3.PP

Kopčilová Iva, Mgr.

třídní učitelka 1.B

Kotasová Ivana, Mgr.

třídní učitelka 4.A

Kozlovská Jana, Mgr.

vedoucí stud. skupiny 2.PP

Kozmíková Šárka, PaedDr.

Marková Kateřina, Mgr.

Millerová Věra, PaedDr.

Otáhalová Hana, Mgr.

Parobková Monika, Mgr.

Polášková Libuše, Mgr.

Pořízek Jan, Mgr.

Pořízek Josef, Mgr.

Slaninová Barbora, Mgr.

[vedoucí stud. skupiny 1.SP]

Studenec Tomáš, Mgr.

třídní učitel 3.A

Šálková Simona, Mgr.

třídní učitelka 2.B

Šikula Marek, Mgr.

vedoucí stud. skupiny 3.SP

Štindlová Dominika, Mgr.

třídní učitelka 2.A

Švachová Veronika, Mgr.

Vaculík Petr, Mgr.

Vašíčková Kateřina, MgA. PhD.