DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola poskytuje kromě oborů počátečního vzdělávání na SŠ a VOŠ i kurzy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

  • Součástí školy je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. MŠMT nám udělilo akreditaci instituce s platností do ledna 2028. Rozhodnutí zde. Vložit proklik na dokument, který je v povinně zveřejňovaných informacích akreditace instituce ZDVPP do roku 2028.
  • Škola též disponuje autorizací MPSV pro profesní kvalifikace Chův do roku 2026, 2027.

Oblasti dalšího vzdělávání – nabídka kurzů a zkoušek: