Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Profesní kvalifikace Chůva, Lektor/ka dalšího vzdělávání

Škola získala autorizaci MPSV ke zkouškám před autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace: 

Profesní kvalifikace

prodloužení autorizace od 4. 8. 2021 na dobu 5 let, tj. 3. 8. 2026

kód

název

č. autorizace

69-017-M

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

2016/37, do 3. 8. 2026

69-018-M

Chůva pro dětské koutky

2016/38, do 3. 8. 2026

69-073-M

Chůva pro děti v dětské skupině

2022/19, do 30. 3. 2027

75-001-TLektor/lektorka dalšího vzděláváníMSMT- 13979/2023

Rozhodnutí o autorizaci: 

  • Udělení autorizace pro profesní kvalifikaci Chůva pro dětské koutky, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

  • Udělení autorizace pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině
  • Udělení autorizace pro profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

Garantka a koordinátorka profesních kvalifikací:

Mgr. Andrea Dittrichová 
Email: a.dittrichova@ped-km.cz
Telefon: +420 603 880 922


Informace pro zájemce o studium, přihlašování

Uzávěrka přihlášek:
25.10.2023
Termín kurzu:
03.11.2023 - 03.11.2023
Číslo akreditace:
2016/37, do 3. 8. 2026
Uzávěrka přihlášek:
25.10.2023
Termín kurzu:
03.11.2023 - 03.11.2023
Číslo akreditace:
2016/38, do 3. 8. 2026
Uzávěrka přihlášek:
04.03.2024
Termín kurzu:
15.03.2024 - 15.03.2024
Číslo akreditace:
2022/19, do 30. 3. 2027
Uzávěrka přihlášek:
04.03.2024
Termín kurzu:
15.03.2024 - 15.03.2024
Číslo akreditace:
2016/37, do 3. 8. 2026