Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou výchovnou činnost

Uzávěrka přihlášek 30.6.2024
Termín kurzu 9.2024 - 6.2025
Číslo akreditace MSMT- 758/2021-4-167
Cena 14 400 Kč
Počet hodin 150 hod
Lektoři PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Ludmila Lhotská
Celkový počet uchazečů 50
Volné místa 29
Registrace začnou 1.4.2024

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odstavce 2 písmene c) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:

Absolvent střední školy s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Absolvent vyšší odborné školy nebo vysoké školy získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vychovatele a asistenta pedagoga.