Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost

Uzávěrka přihlášek 31.8.2024
Termín kurzu 9.2024 - 6.2025
Číslo akreditace MSMT- 270/2024-6-28
Cena 14 400 Kč
Počet hodin 150 hod
Lektoři PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Martina Majtnerová, Mgr. Veronika Švachová, Mgr. Simona Šálková, Mgr. Dominika Štindlová, Mgr. Romana Císařová
Celkový počet uchazečů 14
Volné místa 3
Přihlásit se do kurzu

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační studium je určeno minimálně pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou. Získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost ve školských zařízení dle § 17 odst. 1 shora citovaného zákona vede automaticky k získání kvalifikace vychovatele (dle § 16 odst. 1, písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb.) a asistenta pedagoga (dle § 20 odst. 1 písm. b), d), g) zákona č. 563/2004 Sb.) dle vstupního vzdělání.