Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga

Uzávěrka přihlášek 16.2.2024
Termín kurzu 3.2024 - 9.2024
Číslo akreditace MSMT- 758/2021-4-167
Cena 8 300 Kč
Počet hodin 95 hod
Lektoři Mgr. Marcela Ševelová, Mgr. Simona Bělohlávková, PaedDr. Věra Millerová, PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Romana Císařová, Mgr. Milena Černá, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Ludmila Lhotská
Celkový počet uchazečů 50
Volné místa 13
Přihlásit se do kurzu

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace (podle § 22 odstavce 1 písmena b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 3 odstavce 2 písmena b) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Zájemce o kvalifikační studium k získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga musí mít alespoň minimální střední vzdělání s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Účastníci s minimálním středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a účastníci se středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání získají kvalifikaci asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Účastníci s minimálním středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání získají kvalifikaci asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.