Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Uzávěrka přihlášek 31.8.2024
Termín kurzu 9.2024 - 6.2025
Číslo akreditace MSMT- 270/2024-6-28
Cena 14 400 Kč
Počet hodin 150 hod
Lektoři PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Romana Císařová, Mgr. Milena Černá, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Simona Šálková, Mgr. Veronika Švachová, Mgr. Jana Kozlovská
Celkový počet uchazečů 14
Volné místa 5
Přihlásit se do kurzu

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, kteří jsou absolventy minimálně středního vzdělání s maturitní zkouškou (za podmínek § 20 odst. 1 písm. b), d), g) zákona číslo 563/2004 Sbírky).