Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky pro vychovatele

Uzávěrka přihlášek 31.8.2024
Termín kurzu 9.2024 - 6.2025
Číslo akreditace MSMT- 270/2024-6-28
Cena 14 400 Kč
Počet hodin 150 hod
Lektoři PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Jana Kozlovská, Mgr. Simona Šálková, Mgr. Veronika Švachová
Celkový počet uchazečů 14
Volné místa 14
Přihlásit se do kurzu

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti vychovatele podle § 16 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační studium je určeno minimálně pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou. Získání kvalifikace vychovatele ve školských zařízení dle § 16 shora citovaného zákona vede automaticky k získání kvalifikace pedagoga volného času (dle § 17 odst. 1, písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.) a asistenta pedagoga (dle § 20 odst. 1 písm. b), d), g) zákona č. 563/2004 Sb.) dle vstupního vzdělání.