Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

Uzávěrka přihlášek 30.6.2024
Termín kurzu 9.2024 - 6.2025
Číslo akreditace MSMT- 758/2021-4-167
Cena 14 400 Kč
Počet hodin 150 hod
Lektoři PaedDr. Šárka Kozmíková, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Ludmila Lhotská
Celkový počet uchazečů 30
Volné místa 29
Registrace začnou 1.4.2024

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace (podle § 22 odstavce 1 písmena b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 3 odstavce 2 písmena b) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) k výkonu činnosti vychovatele.

Poznámka:

Kvalifikační studium je určeno pouze pro absolventy vyšších odborných škol nebo vysokých škol.