Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

Kurz není k dispozici.

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace (podle § 22 odstavce 1 písmena b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 3 odstavce 2 písmena b) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) k výkonu činnosti vychovatele.

Poznámka:

Kvalifikační studium je určeno pouze pro absolventy vyšších odborných škol nebo vysokých škol.