Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přípravný kurz – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů k získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele školní družiny v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01- jednotlivá zkouška z pedagogiky

Uzávěrka přihlášek 30.11.2024
Termín kurzu 1.2025 - 4.2025
Cena 7 000 Kč
Počet hodin 25 hod
Lektoři Mgr. Dominika Štindlová
Celkový počet uchazečů 12
Volné místa 11
Přihlásit se do kurzu

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž nabízí získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele v oboru:

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky, podle § 113, školského zákona č. 561/2004 Sb. Předpokladem pro získání kvalifikace je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání nebo na přípravu vychovatelů nebo v oboru výchovná a humanitární činnost nebo vychovatelství pro ústavy sociální péče.

Rozsah: 25h (5 výukových odpolední po 5 hodinách)

Termín realizace: září 2023 – duben 2024

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace: učitel předškolního vzdělávání nebo vychovatel.

Dle § 113 školského zákona:

(1) V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy, konat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 ve střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané škole.

Cena: 6 000,- Kč

Termín přihlášek: do 30. června 2023

Způsob doručení přihlášek:
emailem: v.millerova@ped-km.cz
poštou: PaedDr. Věra Millerová, VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Millerová

Telefon: 604 750 605, 731 632 601 email: v.millerova@ped-km