Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přípravný kurz – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů k získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele školní družiny v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01- jednotlivá zkouška z pedagogiky

Uzávěrka přihlášek 30.6.2024
Termín kurzu 9.2024 - 6.2025
Cena 6 000 Kč
Počet hodin 25 hod
Lektoři PaeDr. Věra Millerová, Mgr. Dominika Štindlová
Celkový počet uchazečů 12
Volné místa kapacita naplněna

Kapacita je naplněna, již se nelze registrovat.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž nabízí získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele v oboru:

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky, podle § 113, školského zákona č. 561/2004 Sb. Předpokladem pro získání kvalifikace je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání nebo na přípravu vychovatelů nebo v oboru výchovná a humanitární činnost nebo vychovatelství pro ústavy sociální péče.

Rozsah: 25h (5 výukových odpolední po 5 hodinách)

Termín realizace: září 2023 – duben 2024

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace: učitel předškolního vzdělávání nebo vychovatel.

Dle § 113 školského zákona:

(1) V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy, konat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 ve střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané škole.

Cena: 6 000,- Kč

Termín přihlášek: do 30. června 2023

Způsob doručení přihlášek:
emailem: v.millerova@ped-km.cz
poštou: PaedDr. Věra Millerová, VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Millerová

Telefon: 604 750 605, 731 632 601 email: v.millerova@ped-km