Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Hudební výchova s metodikou

Rytmizace a melodizace, zpěv, hudebně pohybové činnosti, to je jen krátký výčet toho, co tě v rámci předmětu Hudební výchova s metodikou, během čtyř let čeká. Budeš rozvíjet své hudební dovednosti a naučíš se, jak předávat dětem v MŠ, ŠD lásku k hudbě. Z hudební výchovy můžeš také skládat praktickou i ústní maturitní zkoušku.

Nabízíme vynikající podmínky pro hudebně tvořivé činnosti s klavírem v každé učebně. Pro výuku zde máme dvě kompletně vybavené odborné hudebny. Během studia si vyzkoušíš roli paní učitelky/pana učitele jak v třídním kolektivu, tak v rámci otevřených hodin i pro děti z mateřských a základních škol. Větší projekty (vystoupení, koncerty) realizujeme v aule školy či dalších vhodných prostorách včetně místních exteriérů (nádvoří školy, kroměřížské zahrady a zámek). 

Konečně se naučíš správně zpívat naši českou státní hymnu a když už budeš vědět, kde domov tvůj, podělíš se právě o lidové písně a folklorní tradice z místa bydliště. Různorodost moravských regionů v tobě vyvolá touhu sdílet lidové zvyky a tvořivost předků, dozvíš se spoustu informací z evropských hudebních dějin v návaznosti na současnou hudební scénu. To vše pak přeneseš do vlastní tvorby příprav metodických pokusů, které hravou formou začneš realizovat v zařízeních praxe.

Hra na hudební nástroj

Odborný předmět zaměřený na rozvoj hudebních dovedností, v němž si osvojíš především techniku hry na hudební nástroje se zaměřením na klavír, flétnu a kytaru.