Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura bude kultivovat tvůj jazykový projev v mluvené i psané podobě. Získáš také přehled o literárním vývoji, seznámíš se se zajímavými literárními druhy a žánry. Projdeme mnoho literárních děl, kde budeme hledat smysl jednání postav se snahou pochopit děj a přenést poučení z příběhu do našeho života.
Svět pohádek a příběhů objevíš v předmětech Literatura pro děti a Literární a jazykové praktikum. Získáš mnoho inspirace jak využít literaturu pro vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Budeš také tvořit zásobníky činností s nápady, které zaručeně využiješ v praxi.

Svůj talent můžeš ukázat v recitačních soutěžích Pedagogická poema, Wolkrův Prostějov nebo na Olympiádě v českém jazyce. Svůj zájem o literaturu rozšíříš při návštěvách Knihovny Kroměřížska se zvýhodněným zápisným či tematických literárních chvilkách.