Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Tělovýchovné kurzy

V průběhu studia absolvuješ 3 tělovýchovné kurzy, které tě posunou dále v dovednostech, zkušenostech, třídních vztazích i seberozvoji. 

V prvním ročníku se jedná o plavecký kurz probíhající na plaveckém bazéně v Kroměříži. Ve druhém ročníku následuje lyžařský kurz a ve třetím ročníku turistický kurz.

Na kurzech prakticky prožiješ hry, činnosti a aktivity mimo školní prostředí, protože vlastní zkušenost a zážitek je ta nejlepší škola.