Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Pedagogika

Studiem na SPgŠ Kroměříž tě bude provázet po celé čtyři roky věda s názvem Pedagogika. Tento předmět tě připraví na práci s dětmi v mateřské škole a školní družině. Tematicky projdeme obecnou, předškolní, volnočasovou a speciální pedagogiku. V teoretické rovině, s velkým množstvím příkladů, se dozvíš, jak pracovat s dětmi různých věkových kategorií, jaké činnosti k jejich rozvoji jim můžeš nabídnout. Také získáš inspiraci k tomu, jak vyplnit efektivně volný čas dětí a jak pracovat s dětmi s poruchou učení, problémy chování či handicapem.

Mimo běžnou výuky pořádáme také exkurze do Muzea Komenského v Přerově, exkurze ve speciálně pedagogických centrech či zařízeních sociálních služeb.

Jako dobrovolníci budete mít možnost účastnit se různorodých akcí pořádaných v mateřských školách, školních družinách či při spolupráci s městem Kroměříž.