Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Výtvarná výchova s metodikou

Odborný předmět zaměřený na rozvoj výtvarných dovedností, který připravuje žáky na praktické užití výtvarných technik, metodických postupů a vedení výtvarných činností pro děti a mládež. Je součástí výuky v každém ročníku a patří mezi volitelné předměty, z nichž žáci mohou složit maturitní zkoušku (praktickou a teoretickou část).

Asi z tebe neuděláme Michelangela či Picassa, ale určitě získáš přehled o materiálech, postupech a technikách, které následně s radostí využiješ při práci s dětmi. Budeme společně tvořit, hledat nápady a řešení na různá témata, s nimiž se v praxi předškolního a mimoškolního pedagoga určitě setkáš

Ve škole tě čekají dvě odborné výtvarné učebny s možností tvorby v lavicích i na malířských stojanech, keramická a grafická dílna. Pro žáky se zájmem o vlastní výtvarnou tvorbu pořádáme malé školní výstavy.