Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Dějepis

,,Historia magistra vitae” Historie učitelka života. Historie nás učí a pomáhá nám lépe pochopit aktuální dění. Tak i v dějepisu, během 3 let, probereme historické souvislosti různých období a lépe tak porozumíme současnosti. Během školního roku také připomínáme důležitá výročí prostřednictvím výstav v budově školy, případně navštěvujeme výstavy v Muzeu Kroměřížska, na Arcibiskupském zámku, ve 4. ročníku absolvujeme kulturně-historickou exkurzi do Prahy. Každoročně se zapojujeme do Příběhů bezpráví, pro zájemce organizujeme školní kolo dějepisné olympiády.

Dějepis rozšiřující

Volitelný předmět zařazený do 4. ročníku, zaměřený  na dějiny 2. poloviny 20. století. Zájemcům o historii může pomoci nejen orientovat se v soudobém světě, ale také při přípravě ke studiu na vysokých školách s humanitním zaměřením.