Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přírodní vědy

Přírodní vědy mají své místo i na pedagogické škole. V rámci přírodních věd tě čekají předměty jako biologie, fyzika, chemie, matematika a informatika. Poznávat, bádat a objevovat svět kolem sebe tě bude bavit. Z běžné třídy se občas stane laboratoř, která nabídne možnost přemýšlet nad tím PROČ a JAK. V biologii budeš během čtyř let poznávat krásu buněk, rostlinné a živočišné říše, zkoumat soustavy lidského těla a objevovat taje genetiky. Vše názorně a v 3D prostoru. Projdeš si také zážitkovým programem první pomoci, v ekologii zjistíš, co znamená ochrana přírody a proč je důležité o naši planetu pečovat. V rámci exkurzí navštívíš např. Pevnost poznání v Olomouci, Vědecký park Vida v Brně nebo vybraná Centra ekologické výchovy. Své znalosti uplatníš při účasti na biologických olympiádách či ekologických soutěžích. 

Fyziku a chemii budeš mít pouze v prvním ročníku, ale i tak se seznámíš s pojmy jako mechanika, termika, akustika, optika, chybět nebude periodická soustava prvků, základy názvosloví, významné prvky a sloučeniny. Prostor bude na pokusy i jednoduché chemické reakce. 

Matematika je královnou všech věd, proto je možné z ní také maturovat. Než ale k maturitě dokráčíš, budeš zapojovat své logické myšlení, kreativitu při řešení úkolů a výzev, které tě během čtyř let každopádně čekají. Využiješ také pečlivost, trpělivost, logické myšlení, hledání vlastních řešení a zaujetí pro věc.   

Informatika přinese během dvou let základy programování, logického myšlení a robotiky. Porozumíš  cloudovému prostředí, využiješ nejrůznější webové aplikace, naučíš se základy grafiky, práce s fotografií, natáčení a střih videa. Zkrátka dovednosti, které v pedagogické praxi jednoznačně uplatníš.