Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Anglický jazyk a anglická konverzace

Never give up. Follow your dreams. Everything is hard before it’s easy…

Angličtina otevírá mnohé zajímavé dveře, ať už v pracovním či osobním životě. V rámci předmětu Anglický jazyk se postupně zdokonalíš ve všech jazykových dovednostech, jako je psaní, čtení s porozuměním textu, komunikace a poslech. Budeš vnímat angličtinu jako přirozenou součást života, protože její znalost ti pomůže dorozumět se s vrstevníky v zahraničí, dovolí ti bez obav cestovat, porozumíš textům písní nebo si budeš moct přečíst anglické autory v originále.

V rámci Metodiky výuky anglického jazyka v MŠ a ŠD, o kterou je předmět rozšířen, nasbíráš inspiraci a zkušenosti k použití konkrétních aktivit přímo ve vlastní praxi. A to je pěkná výzva.

Anglický jazyk je povinným předmětem v každém ročníku a volitelným předmětem ve společné i profilové části maturitní zkoušky (písemně i ústně).

Pokud budeš chtít prokázat svoji úroveň angličtiny, můžeš se zúčastnit Konverzační soutěže v AJ, kterou každoročně pořádáme a nejlepší z naší školy postupují do okresního či krajského kola. Dále se setkáš s dobrovolníky ze zahraničí, v rámci naší spolupráce s MC Klubíčko a TYMY Holešov. Nejenom, že se dozvíš, jak probíhá výuka v jiných zemích, ale také se seznámíš s možnostmi dobrovolnictví v rámci EU.

A jestli tě zláká cestování v Evropě, můžeš se zapojit do programu Erasmus+, kde se pravidelně účastníme pracovních stáží v mateřských školách nebo vzájemného poznávání kultur v rámci výměnných pobytů. Zkrátka mnoho zážitků, které nenajdeš ve skriptech, ale musíš si je prožít. 


Na naší škole pomáhá s angličtinou Američanka Autumn Chall

I v tomto školním roce na středních školách po celé České republice pomůže s výukou angličtiny 30 stipendistů Fulbrightova programu. Mladí Američané ve věku od 21 do 30 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat středoškolským učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo už 275. Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života svých hostitelských měst. Mnozí nabízejí odpolední konverzační kurzy pro studenty, učitele a další zájemce. Někteří zpívají v místním sboru nebo kapele, sportují, vedou divadelní kroužek nebo pomáhají v neziskových organizacích. Ve spolupráci s českými kolegy se zaměřují na doučování studentů, kteří potřebují individuální pozornost. Asistentka Autumn Chall se plánuje, kromě každodenní výuky anglického jazyka, zapojit také do výuky psychologie a bude přítomna v hodinách výtvarné výchova. V odpoledních hodinách má v plánu věnovat se konverzaci se zájemci jak z řad studentů, tak i učitelů. Autumnspolu se studenty již stihla absolvovat turistický kurz, který rozhodně nebyl poslední aktivitou podobného druhu, které se zúčastnila.

„Pozitivní energie asistentů, příval nových nápadů a jiný pohled na vzdělávání je pro mnoho škol inspirativní. Těší nás, že mnozí absolventi jsou se svými hostitelskými školami v kontaktu ještě mnoho let po skončení programu,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Komise asistenty umisťuje na střední školy různého typu podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého pobytu plánují uskutečnit. Přednost dostávají přihlášky škol z menších měst a z odborných škol, kde mají studenti méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími. Školy, které by se programu rády zúčastnily v následujícím školním roce, mohou podat přihlášku do konce prosince 2023. 

Fulbrightova komise spravuje také programy pro studenty, vědce, přednášející, středoškolské učitele a pracovníky neziskových organizací na obou stranách Atlantiku. Na financování se podílí vlády České republiky a Spojených států, program asistentů do výuky angličtiny však financuje převážně Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Od spuštění programu v roce 1991 prošlo Fulbrightovým programem už 2300 českých a amerických stipendistů.

Komise J. Williama Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.