Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Anglický jazyk a anglická konverzace

Never give up. Follow your dreams. Everything is hard before it’s easy…

Angličtina otevírá mnohé zajímavé dveře, ať už v pracovním či osobním životě. V rámci předmětu Anglický jazyk se postupně zdokonalíš ve všech jazykových dovednostech, jako je psaní, čtení s porozuměním textu, komunikace a poslech. Budeš vnímat angličtinu jako přirozenou součást života, protože její znalost ti pomůže dorozumět se s vrstevníky v zahraničí, dovolí ti bez obav cestovat, porozumíš textům písní nebo si budeš moct přečíst anglické autory v originále.

V rámci Metodiky výuky anglického jazyka v MŠ a ŠD, o kterou je předmět rozšířen, nasbíráš inspiraci a zkušenosti k použití konkrétních aktivit přímo ve vlastní praxi. A to je pěkná výzva.

Anglický jazyk je povinným předmětem v každém ročníku a volitelným předmětem ve společné i profilové části maturitní zkoušky (písemně i ústně).

Pokud budeš chtít prokázat svoji úroveň angličtiny, můžeš se zúčastnit Konverzační soutěže v AJ, kterou každoročně pořádáme a nejlepší z naší školy postupují do okresního či krajského kola. Dále se setkáš s dobrovolníky ze zahraničí, v rámci naší spolupráce s MC Klubíčko a TYMY Holešov. Nejenom, že se dozvíš, jak probíhá výuka v jiných zemích, ale také se seznámíš s možnostmi dobrovolnictví v rámci EU.

A jestli tě zláká cestování v Evropě, můžeš se zapojit do programu Erasmus+, kde se pravidelně účastníme pracovních stáží v mateřských školách nebo vzájemného poznávání kultur v rámci výměnných pobytů. Zkrátka mnoho zážitků, které nenajdeš ve skriptech, ale musíš si je prožít.