Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Všeobecné teoretické moduly

PAT1, PSZ, PMU a další jsou zkratky modulů, které patří ke všeobecně-teoretickému vzdělávání. Jedná se o povinné předměty, které jsou postupně zahrnuty do studia od prvního do třetího ročníku. Ve Filozofii se zaměříme na základy, z nichž vyrůstá soudobé myšlení a evropská kultura. Poznáte souvislosti mezi různými oblastmi života - morálkou, politikou, právem, uměním, náboženstvím. A budete také samostatně přemýšlet o existenciálních otázkách, smyslu života, a také smyslu filozofie samotné. V Sociologii poznáte, jak je podstatné vnímat dění kolem sebe, umět ho popsat a zařadit do kategorií. Začneme vývojem sociologického myšlení a zdůvodněním potřeby Sociologie. Dále se přesuneme k socializaci, sociálním skupinám, komunikaci, genderu a náboženství. Problematika menšin a uprchlictví nabídne blokovou výuku a přístupy, jak pracovat s multikulturními rozdíly. Základy práva poslouží k osvojení si právní terminologie, kterou dále využijete v navazujících předmětech, jako Právo sociálního zabezpečení, Veřejná správa a správní právo.

Psychopatologie se zaměří na sociálně patologické jevy objevující se v současné společnosti s přesahem na práci sociálního pracovníka. Zdravotní nauky přináší možnosti k bližšímu nahlédnutí do fungování lidských soustav. S 3D aplikacemi poznáte lidské tělo ze všech úhlů pohledu. Dozvíte se charakteristiky nejrůznějších onemocnění, které se pojí s dětským i seniorským věkem.