Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Sociální práce

Sociální práce jako profese nabývá v posledních letech důležitosti, která ji po právu náleží. Sociální pracovníci nejsou pouhými zaměstnanci ve státním, samosprávném či soukromém neziskovém sektoru, jsou to lidé, kteří skutečně pomáhají „změnit“ život svých klientů pozitivním směrem, a to zejména v oblasti kvality jejich života. Profese je náročná, ale její poslání náročnost převyšuje. 

Ve tříletém studiu projdete několika moduly sociální práce, kde se naučíte nejenom teoretickým vědomostem v dané oblasti, načerpáte však i spoustu praktických dovedností, které uplatníte ve specifických situacích s klienty sociální práce. Po absolvování studia se stanete odborníkem v oblasti sociální péče, prevence i poradenství. Vaše uplatnění bude široké – můžete pracovat ve všech službách sociální práce, jakož i na úřadech státní správy a samosprávy, v neziskovém sektoru, např. v nadacích, věznicích či dětských domovech. 

Úvod do sociální práce, Teorie a metody sociální práce,  Sociální politika, Sociální práce s vybranými sociálními skupinami, to jsou konkrétní moduly, které Vás během studia čekají. Při výuce se snažíme o maximální propojenost teoretických poznatků s praxí a zaměřujeme se na nácvik praktických dovedností studentů v oblasti sociální práce.