Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Anglický jazyk

I sociální pracovník musí být v dnešní době připraven na aktivní používání anglického jazyka. Takto je k předmětu Anglický jazyk přistupováno i na naší škole. Během 3 let se seznámíte s odbornou terminologií související se sociální prací, dále budete rozvíjet své komunikativní kompetence a lépe pochopíte gramatické souvislosti. Předmět je po třech letech zakončen u Absolutoria souhrnnou ústní zkouškou. 

Při studiu angličtiny vás povedeme k samostatnosti, ke schopnosti bez obav využívat získané znalosti a dovednosti v praxi, získáte schopnost samostatně komunikovat v anglickém jazyce a budete mít možnost účastnit se odborných zahraničních stáží v rámci projektu Erasmus +.