Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Pedagogika

Pedagogika je součástí výuky v každém ročníku a je to hlavní předmět, který je součástí ve 3. ročníku absolutoria. Pedagogika je odborný modul, který studenty teoreticky připraví především na vlastní edukační aktivity nejen s dětmi, ale i s dospělými. Hlavním cílem je naučit studenty chápat a systematicky rozvíjet vrozené a získané dispozice dětí, žáků a dospělých, vést je ke schopnosti sebereflexe a systematického celoživotního osobního seberozvoje. V průběhu studia se studenti seznámí nejen s Obecnou pedagogikou, ale Speciální pedagogikou, Pedagogickým projektováním a plánováním, Pedagogikou volného času, Sociální pedagogikou.

V průběhu studia se studenti účastní nejrůznějších exkurzí a seminářů zaměřených na studovaná a aktuální témata z oblasti pedagogiky. Také mají možnost se jako dobrovolníci účastnit různorodých akcí pořádaných smluvními zařízeními naší pedagogické praxe.

Stát se odborníkem není jednoduché. Ale po tříletém studiu pedagogických témat budeš rozhodně na začátku své profesní kariéry.