Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Psychologie

Chcete lépe poznat svoji osobnost, porozumět chování a prožívání lidí, zjistit, jak pracovat na sobě a úspěšně budovat své vztahy? Záleží vám na tom, být úspěšným ve své profesi a být schopen účinně řešit situace, do kterých se dostanete? Potom je modul Psychologie ten pravý pro vás.

Během 3 let se seznámíte s odbornou terminologií, nahlédnete pod pokličku metod, s jakými psychologie pracuje nebo porozumíte problematice vývoje člověka a jeho životu ve společnosti. Těšit se můžete na Obecnou psychologii, Psychologií osobnosti, Vývojovou psychologii, Sociální a pedagogickou psychologii.

Pro vás, jako budoucího sociálního pracovníka, asistenta pedagoga nebo vychovatele, je znalost psychologie hlavní pomůckou ve výchovně-vzdělávacím procesu. Našim cílem je nastínit našim studentům, s čím se mohou ve své profesi setkat a naučit je, jak tyto situace z hlediska psychologie správně řešit.  

Výuka psychologie je také  obohacena o moduly Sociálně komunikační dovednosti a Psychopatologie.

Moduly jsou vyučovány především přednáškovou formou a aktivizací studentů při skupinové práci (metody kritického myšlení, výuka podporovaná ICT, brainstromingové metody, metody práce s textem, myšlenkové mapy, metody vzájemného učení).