Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Teoreticko-výzkumné předměty

Nedílnou součástí studia je i modul Metody a techniky výzkumu, kde získáte základní orientaci v problematice kvalitativního a kvantitativního výzkumu pedagogických jevů. Zaměřuje se zejména na jejich využitelnost při samotném zkoumání a praktickou využitelnost při tvorbě absolventské práce. Poskytuje také kompendium základních postupů pro návrh, realizaci a vyhodnocení vlastního výzkumného šetření.

Na psaní absolventské práce pak budete připravování v modulu Seminář k absolventské práci, který je v učebním plánu již od 2. ročníku. Modul je zaměřený na metodickou pomoc při volbě tématu, názvu absolventské práce v souvislosti se svou profilací, na metodickou pomoc při metodologickém uchopení tématu. Student si ujasňuje směřování své práce, seznamuje se s  formálními náležitostmi absolventské práce, tak aby využil nabyté teoretické znalosti a zkušenosti z praxe. Součástí studia je také Odborná praxe k absolventské práci. Tento modul umožní studentovi realizovat výzkum, který je základem praktické části absolventské práce, v konkrétních podmínkách institucí nebo v terénu. Poskytuje mu prostor pro vlastní výzkumnou a tvůrčí činnost, k práci s výzkumnou skupinou, s vyhledáváním a studiem odborné literatury a konzultacím s vedoucím práce.