Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kroměříž bez hranic

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž je iniciátorem a organizátorem zajímavých projektů. Mezi ty určené přímo pro kroměřížské školy a veřejnost patří celodenní akce s názvem Kroměříž bez hranic. V letech 2016, 2017 a 2018 se podařilo zajistit pestrou programovou nabídku s různým zaměřením: ukázky ze života lidí s různým typem hendikepu, propojení mladách lidí se světem seniorů a poslední ročník se zaměřil na představení jedinečnosti menšin, která je inspirací pro všechny.

Žáci a studenti ve spolupráci s pedagogy a pozvanými hosty jsou odpovědní za organizační zajištění a nabitý program. V jeden den se rozlehlá budova Domu kultury v Kroměříži vždy promění na pestrou nabídku pódiových představení, tvůrčích dílen, přednáškových skupin a dovednostních úkolů pohybových apod. Dopolední část využívají žáci základních a středních kroměřížských škol, odpolední program je zaměřený na děti ze školních družin a veřejnost. Vyvrcholením v každém ročníku je také večerní koncert, jenž svým benefičním výnosem podpoří konkrétní věc spjatou s tématem, jenž si akce Kroměříž bez hranic pro daný ročník zvolila.