Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IKAP II - Metodické centrum

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.


Partner projektu: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Rozpočet partnera: 5 653 688,87 Kč

Období realizace partnera: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Realizované aktivity partnera: Klíčová aktivita 6.1: Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

Popis: Aktivita je zaměřena na podporu komplexních aktivit zvyšujících kvalitu vzdělávání ve středních školách vzdělávajících žáky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a připravujících tím k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka.


Aktivity projektu jsou pro partnery a přihlášené účastníky sdíleny na vlastní e-platformě – zde.

Cílová skupina: 

  • pedagogičtí pracovníci středních škol připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka,
  • žáci středních škol připravující se k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka,
  • praktikující učitelky a učitelé v MŠ, začínající učitelky a učitelé v MŠ (max. 3 roky od nástupu do praxe).