Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Šablony

Operační program Jan Amos Komenský

Šablony JAK I. pro VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2025 probíhá na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž realizace projektu Šablony JAK I. pro VOŠPS a SPgŠ Kroměříž (The Templates JAK I. for the VOŠPS and SPgŠ Kroměříž, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0001290) v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Na danou operaci je poskytována finanční podpora od EU.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola vytyčila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se především o zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí, prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků/studentů. K úspěšnému naplnění cílů projektu si škola zvolila šablony Inovativní vzdělávání žáků v SŠ a studentů ve VOŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ a ve VOŠ, které jsou v průběhu realizace projektu průběžně plněny.