Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Šablony

Projekt: Šablony II 2019-2021 za Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu

Zkrácený název projektu: Šablony II 2019-2021 za VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013583

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2022

Cílem projektu je rozvoj školy v prioritních oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Projekt je realizován v rámci následujících šablon:

  • Klub pro žáky SŠ – badatelský klub.
  • Klub pro žáky SŠ – klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Projektový den mimo školu.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.
  • Vzájemná spolupráce pedagogů.
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky.