Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Profilace výchova

V profilaci si student volí jednu z výchov, které se chce více věnovat a objevovat její krásy a rozšiřovat si vědomosti a dovednosti ve vybraném oboru. Vybírat můžete z výchov hudební, tělesné a výtvarné. Rozšiřovat své znalosti, vědomosti a dovednosti budete například v Dějinách hudby, Fyziologii tělesných cvičení či Výtvarných tvořivých činnostech.