Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Předmětové didaktiky

Do modulu předmětové didaktiky patří výchovy. Setkávat se budete od prvního ročníku s hudební, tělesnou a výtvarnou výchovou. Ve druhém ročníku přibude ještě výchova dramatická. Vše laděné tak, abyste prostřednictvím her, cvičení a zajímavých činností získali široký zásobník nápadů, které použijete v praxi MŠ. Budete hrát také na klavír, protože to je stěžejní hudební nástroj pro doprovod dětí v MŠ či školní družině. Také se budete účastnit kurzů, ať už Sportovních činností ve vodě, který probíhá na plaveckém bazéně v Kroměříži nebo Letního kurzu činností v přírodě, který je přípravou na školu v přírodě.