Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Všeobecně teoretické předměty

V prvním ročníku si projdete tzv. Všeobecně-teoretickými moduly, kde budete mít předměty jako Filozofie výchovy, Sociologie, rodiny, Biologie dítěte či Legislativa ve školství. Tyto předměty vám rozšíří všeobecný přehled v probíraných tématech. Těšit se můžete na přemýšlení, pozorování dění ve společnosti, hledání a aplikaci zákonů na různé situace ve školství. V neposlední řadě se také budete zajímat o stavbu lidského těla s důrazem na dětské nemoci. Využívat budete 3D aplikace pro lepší pochopení vztahů mezi jednotlivými soustavami lidského těla.