Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Pedagogicko-psychologické moduly

Pedagogika

Pedagogika je součástí výuky v každém ročníku a je to hlavní předmět, který je součástí absolutoria. Předměty, pojící se s pedagogikou, studenty teoreticky připraví především na vlastní edukační aktivity s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Hlavním cílem je naučit studenty chápat a systematicky rozvíjet vrozené a získané dispozice dětí a žáků, vést je ke schopnosti sebereflexe a systematického celoživotního osobního rozvoje. V průběhu studia se studenti seznámí nejen s Obecnou pedagogikou, ale i Předškolní a mimoškolní  pedagogikou, Speciální pedagogikou, Pedagogickým projektováním a plánováním, Pedagogickou diagnostikou, Alternativními pedagogickými systémy, Pedagogikou volného času a Sociální pedagogikou. Nedílnou součástí studia je i základní vhled do programu minimální logopedické prevence včetně praktické přípravy aktivit pro děti. 

V průběhu studia se studenti účastní nejrůznějších exkurzí a seminářů zaměřených na studovaná a aktuální témata z oblasti pedagogiky. Také mají možnost se jako dobrovolníci účastnit různorodých akcí pořádaných smluvními zařízeními naší pedagogické praxe.

Psychologie

Chcete lépe poznat svoji osobnost, porozumět chování a prožívání lidí, zjistit, jak pracovat na sobě a úspěšně budovat své vztahy? Záleží vám na tom, být úspěšným ve své profesi a být schopen účinně řešit situace, do kterých se dostanete? Potom je modul Psychologie ten pravý pro vás.

Během 3 let se seznámíte s odbornou terminologií, nahlédnete pod pokličku metod, s jakými psychologie pracuje nebo porozumíte problematice vývoje člověka a jeho životu ve společnosti. Těšit se můžete na Obecnou psychologii, Psychologií osobnosti, Vývojovou psychologii, Sociální a pedagogickou psychologii.

Vzhledem ke studovanému oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a vašemu profesnímu uplatnění, je pochopení psychologických zákonitostí hlavní pomůckou ve výchovně-vzdělávacím procesu. Našim cílem je nastínit našim studentům, s čím se mohou ve své profesi setkat a naučit je, jak tyto situace z hlediska psychologie správně řešit.  

Výuka psychologie je také  obohacena o moduly Sociálně komunikační dovednosti a Psychopatologie.

Moduly jsou vyučovány především přednáškovou formou a aktivizací studentů při skupinové práci (metody kritického myšlení, výuka podporovaná ICT, brainstromingové metody, metody práce s textem, myšlenkové mapy, metody vzájemného učení).