Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Výchovný poradce

Mgr. Andrea Dittrichová

Konzultační hodiny: středa 11:45 – 12:30 hod.
a.dittrichova@ped-km.cz

Výchovný poradce poskytuje žákům, studentům, zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, prevence a řešení vývojových, výchovných, výukových problémů a v otázkách profesní orientace.
A s jakými nejčastějšími  problémy se můžete na výchovného poradce obracet?

  • výukové problémy - žádosti o vyšetření a doporučení do  pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a veškerá komunikace s těmito školskými poradenskými pracovištěmi,  individuální plány apod.
  • výchovné problémy
  • prevence školní neúspěšnosti
  • práce s nadanými žáky a studenty 
  • otázky profesní orientace - přijímací zkoušky a přihlášky na VŠ,  VOŠ