Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Buchalová

Konzultační hodiny: středa 10:50-11:35
j.buchalova@ped-km.cz

Podílí se na koordinaci tvorby a realizace preventivního programu školy, jehož součástí jsou aktivity zaměřené na prevenci závislostí, poruch příjmu potravy, rasismu, xenofobie a dalších projevů rizikového chování. Pozornost je věnována rovněž bezpečnému chování na internetu.


Užitečné kontakty:

Linka bezpečí: 116 111
https://www.linkabezpeci.cz
bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé


Rodičovská linka: 606 021 021
https://www.rodicovskalinka.cz
telefonická linka krizové pomoci pro rodiče, rodinné příslušníky či pedagogy, kteří mají starost o děti


Linka SOS Zlín: dospělí 577 431 333, 778 400 170, děti a mládež 773 765 228
https://www.soszlin.cz/
anonymní telefonická linka krizové pomoci pro Zlínský kraj


Poradna SOS Zlín:
https://www.soszlin.cz/form/poradna
anonymní online poradna krizové pomoci


Poradna E Bezpečí:
http://poradna.e-bezpeci.cz/
online poradna pro oblast rizikového chování na internetu 


Linka Anabell: 774 467 293
http://www.anabell.cz/cz/nabizime/linka-anabell
anonymní telefonní linka poskytující poradenství v oblasti poruch příjmu potravy


Internetové poradenství Anabell
http://www.anabell.cz/cz/nabizime/internetove-poradenstvi