Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Učební plány

V současné době máme pro obor Sociální pedagogika 75 – 32 - N/06 platné 2 učební plány.  Učební plány obsahují názvy, časové dotace a informace o způsobu ukončení pro vyučované moduly v 1. až 3. ročníku.