Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Odborná praxe

Kombinace teorie s následnou praxí je tou nejlepší průpravou pro Vaše pozdější kariérní uplatnění. Praxí získáš nejen informace o chodu jednotlivých zařízení,ale i tolik  potřebné zkušenosti pro výkon své budoucí profese v sociální nebo pedagogické oblasti. 

Praxe budoucích sociálních pedagogů je tedy pojata jako stěžejní část přípravy studenta na výkon profese a je  koncipována do všech 3 let studia. Budete navštěvovat  zařízení, kde najdete své profesní uplatnění   a to na pozicích sociálního pracovníka, asistenta pedagoga, vychovatele a pedagoga volného času. 

Praxe je metodicky vedená odbornými pracovníky přímo z praxe  a reflektována prostřednictvím odborného semináře. O absolvované praxi si vytváříte své profesní portfolio, kde si zaznamenáváte své nabyté zkušenosti. 


Jak bude konkrétně praxe probíhat v průběhu vašeho studia?

 • odborná praxe průběžná  - 1. ročník, 4 hodiny týdně  v zařízeních sociálních služeb a ve vybraných pedagogických zařízeních:  
  • např. zařízení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené, sociální poradny,  základní školy, školní družiny, školní kluby, dětské domovy, střediska volného času apod. 
 • odborná praxe průběžná pouze v zařízeních pro volný čas a výchovu mimo vyučování - 3. ročník zimní období,4 hodiny týdně - školní družiny, školní kluby, střediska volného času 
 • odborná praxe bloková - konkrétní zařízení navrhuje dle svého  výběru student v místě bydliště. 
  • 2. ročník zimní období (zařízení sociálních služeb) - 4 týdny
  • 2. ročník letní období (volnočasová oblast) - 2 týdny
  • 3. ročník zimní období  (zařízení dle profilace studenta) - 4 týdny