Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování nemáme vlastní, ale zprostředkováváme u jiných školských zařízení.

Ubytování je zajištěno pro žáky/žákyně střední školy i studenty vyššího odborného studia  v domovech mládeže v Kroměříži, především v Domově mládeže Na Lindovce 


Úplata za ubytování a stravování

Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši (změna od 1. 2. 2023):

  • třílůžkový pokoj: 1.600 Kč / měsíc
  • Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.


Stravování:


ceník stravy od 1. 9. 2022


s dotací

bez dotace

Snídaně

32 Kč

59 Kč

Oběd

44 Kč

85 Kč

Večeře

37 Kč

71 Kč

Celkem

113 Kč

215 Kč


Kontakt

Hlavní služba domova mládeže
573 504 622
731 627 441

Marcela Medková
vedoucí vychovatelka
marcela.medkova@hskm.cz