Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Spolupráce se sociálními partnery

Vzdělávací náplň školy je přímo spjata s praktickými dovednostmi a možnostmi jejich uplatnění již v průběhu studia podle zaměření oborů: v mateřských školách, volnočasových zařízeních a institucích poskytujících sociální péči.

Úzká spolupráce je trvale navázána se všemi kroměřížskými mateřskými školami (MŠ Kollárova, MŠ Gorkého, MŠ Spáčilova, MŠ Mánesova, MŠ Štítného, MŠ Páleníčkova, MŠ Žižkova) a všemi školními družinami (ZŠ Zachar, ZŠ Sýpky, ZŠ Slovan, ZŠ Oskol, ZŠ Komenského, ZŠ Zámoraví). S těmito zařízeními jsou podepsány smlouvy o realizaci praktického vyučování (praktické přípravy).

Mezi další spolupracující zařízení patří: ZŠ 1. máje, ZŠ a MŠ Fr. Vančury Kroměříž, MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, dětský domov, stejně jako zařízení sociálních služeb různých zřizovatelů v Kroměříži (poradenská centra pro zdravotně postižené, domovy pro osoby se zdravotním postižením Barborka, či domovy pro seniory v Kroměříži, azylové domy, úřad práce, mateřské centrum aj.). 

Významným partnerem školy je i Město Kroměříž a jeho příspěvkové organizace, např. Dům kultury v Kroměříži.