Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Partneři školy

Škola jako komplexní a aktivní organizace se neobejde bez podpory a vazeb na další instituce. Koordinace a spolupráce se zřizovatelem školy – Zlínským krajem – představuje základní partnerství, stejně tak využívání podpory ze strany MŠMT a programů, které jsou zastřešeny pod Erasmem+ aj. 

Velmi důležitým prvkem spolupráce jsou úzké vazby na naše sociální partnery.
Nedílnou součástí naší účasti na společenském a kulturním životě Kroměříže je také spolupráce přímo s městem Kroměříž.

V rámci dalších aktivit školy vstupujeme do spolupráce s řadou subjektů nejen v rovině vzdělávací. Velmi výrazné a bohaté partnerství máme navázáno například s kroměřížskou výrobní společností Plastika a.s.