Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Spolupráce s městem Kroměříží

Krásné historické město Kroměříž svým kulturním rázem a nabídkou vzdělávání i sociální péče nabízí řadu příležitostí pro praktickou výuku, pro pořádání kulturních i edukačních akcí, na nichž se naše škola každoročně podílí.

Spolupráce s vedením města v předchozích obdobích i v současnosti je velmi pestrá. VOŠPS a SPgŠ Kroměříž spolupracuje s městskými úřadem a příspěvkovými organizacemi města na již zavedených tradičních projektech jako jsou sportovní a kulturní akce pro městské mateřské a základní školy (sportovní soutěže, projekt Kroměříž bez hranic aj.).

Město Kroměříž jako partner a důležitý podporovatel má významnou roli při pořádání také našich projektů přesahujících hranice regionu jako je soutěžní přehlídka ANIMÁG (celostátní soutěž v animované tvorbě dětí a mládeže).

Naše škola se snaží vytvářet také další příležitosti pro uplatnění dovedností žáků a studentů v podobě koncertů Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž, nově pro mateřské školy pořádáme přehlídkový den s názvem Šikulkové aj.