Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přijímací řízení


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury a školní přijímací zkouška (nikoliv talentová zkouška), kterou se ověřují předpoklady uchazečů z jazykových, hudebních a hudebně pohybových dovedností. 


Obsah a průběh školní přijímací zkoušky naleznete ve formě videoukázek zde:

  • ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů uchazečepraktická zkouška:
    • obsah přijímací zkoušky: pěvecká nápodoba tónu, nápodoba předvedeného rytmického modelu, zpěv připravené lidové písně dle výběru uchazeče, zpěv písně Já do lesa nepojedu s transpozicemi do různých tónin, pohybové ztvárnění písně s tanečními kroky (nápodoba pohybu dle videoukázky zveřejněné na webových stránkách školy)
  • ověřování jazykových předpokladů uchazečepraktická zkouška:
    • obsah přijímací zkoušky: čtení po přípravě (autorská pohádka) a improvizovaný rozhovor (např:  záliby uchazeče, motivace ke studiu zvoleného oboru, apod.)

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce, včetně ilustračních testů z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete na webových stránkách Cermatu.


Řádný termín konání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

Řádný termín konání školní přijímací zkoušky - ověřování předpokladů uchazeče z oblasti rytmické, hudebně pohybové, intonační, sluchové a jazykové:

1. řádný termín: pondělí 17. dubna 2023

2. řádný termín: úterý 18. dubna 2023


Připravili jsme pro vás speciální přijímačkové webové stránky, na nichž naleznete jak informace ke studiu, virtuální prohlídku školy, tak videoukázky požadavků ke školní přijímací zkoušce. Věříme, že tento pestrý informační panel přispěje k větší informovanosti o nabízeném středoškolském oboru a pomůže Vám při rozhodování o dalším studijním a profesním směřování.


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazeči budou přijímáni ke studiu v souladu se zveřejněnými závaznými kritérií přijímacího řízení pro daný školní rok.PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Termín podání přihlášek ke studiu do 1. ročníku SŠ, denní forma vzdělávání: do 1. března

Přihlášku je možno odevzdat osobně na sekretariátu školy nebo zaslat poštou či jiným přepravcem na adresu školy nejpozději do 1. března (včetně).

Návod pro vyplnění přihlášky


PRÚVODCE KONÁNÍ JPZ 2023


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS


Vzor odvolání